Scenariusze Afryka : Święto plonów w Maroku

Warsztaty poświęcone jednemu z najstarszych i najważniejszych świąt Maroka – Świętu Plonów. Cele: przybliżenie dzieciom kultury i zwyczajów panujących w Maroku pokazanie bogactwa kulturowego: strojów, potraw, języka, muzyki,...

Scenariusze Afryka : Stroje mieszkańcow Afryki

Warsztaty dla dzieci, poświęcone strojom noszonym przez mieszkańców Afryki. Cele: zapoznanie dzieci z bogactwem oraz różnorodnością symboliki strojów noszonych przez mieszkańców różnych części Afryki. Stroje mieszkańcow Afryki – scenariusz...

Scenariusze Afryka : Kolorowych masek czar

Warsztaty dla dzieci, poświęcone maskom afrykańskim. Cele: wzbudzenie zainteresowania kulturą afrykańską; przedstawienie maski jako ważnego elementu kultury afrykańskiej; ukazanie różnorodności masek afrykańskich; prezentacja rytuałów związanych z ich...

Scenariusze Afryka : Afrykańskie domostwa

Zajęcia pokazujące materiały, sposoby budowania i warunki życia w afrykańskich domach. Cele: zapoznanie dzieci ze sposobami i warunkami życia mieszkańców Afryki; wzbudzenie zainteresowań formami budownictwa afrykańskiego. Afrykańskie domostwa...

Scenariusze Afryka : Królestwo złotego tronu Aszanti

Warsztaty dla dzieci, poświęcone dominującej grupie etnicznej we współczesnej Ghanie. Cele: zapoznanie dzieci z dawną cywilizacją afrykańską porównanie atrybutów władzy, strojów, zwyczajów królestwa Aszanti i europejskich królestw Królestwo złotego...

Scenariusze Afryka : Afrykańskie ozdoby

Warsztaty plastyczne przybliżające motywy, sposób wykonania i znaczenie ozdób. Cele: umiejscowienie na mapie Afryki: Kenii, Etiopii, Mali, Nigru i Algierii; zaprezentowanie podstawowych informacji na temat tych krajów; przybliżenie wybranych...